For at sikre os, at du på bedste vis kan huske din PIN-kode, har vi ikke længere prædefineret en PIN-kode, når du modtager et nyt SIM-kort. Du skal derfor selv finde på og indtaste din PIN-kode. 

Sådan opretter du en PIN-kode

  1. Når du første gang isætter dit SIM-kort, skal du indtaste din PUK-kode (denne finder du på bagsiden af SIM-kort holderen under skrabefeltet eller på Mit 3
  2. Når du har indtastet din PUK-kode, bliver du bedt om af vælge din egen personlige fire-cifret PIN-kode

Du skal være opmærksom på dette

  • Du kan altid ændre din PIN-kode under indstillinger på din mobil
  • Det er muligt at deaktivere din PIN-kode til SIM-kortet. Dette anbefaler vi dog ikke, da koden er din garanti for, at ingen andre kan åbne og bruge din telefon

Har du tastet din PIN-kode forkert eller har du glemt din kode?

Taster du forkert PIN-kode tre gange i træk, låses SIM-kortet, og du skal bruge din PUK-kode for at låse dit SIM-kort op igen. Herefter skal du indtaste en ny PIN-kode.

Har du glemt din PIN-kode, kan du taste PIN-koden forkert tre gange, og bagefter følge samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Du skal sørge for, at have din PUK-kode klar. 

Du kan læse mere om din PUK-kode her