For at sikre os, at I på bedste vis kan huske PIN-kode, har vi ikke prædefineret en PIN-kode, når I modtager et nyt SIM-kort. I skal derfor selv oprette en. 

Sådan opretter du en PIN-kode

  1. Når du første gang isætter dit SIM-kort, skal du indtaste din PUK-kode (denne finder du på bagsiden af SIM-kort holderen under skrabefeltet eller på Mit 3
  2. Når du har indtastet din PUK-kode, bliver du bedt om af vælge din egen personlige fire-cifret PIN-kode

Du skal være opmærksom på dette