Med ”Banke på” aktiveret, kan et indkommende opkald ”banke på”, imens du er i en anden samtale. Med ”Banke på” kan du gøre følgende: 

  • Afslutte den igangværende samtale og besvare det indkommende opkald.
  • Afvise det indkommende opkald og fortsætte din samtale.
  • Føre opkaldene sammen og foretage en gruppesamtale, hvis alle opkald er taleopkald. 

Du kan aktivere og deaktivere tjenesten ved brug af GSM-koder: 

- Koden: *43# aktiverer banke på tjenesten
- Koden: #43# deaktiverer banke på tjenesten