Manuelle overdragelser via formularer skal ske hvis du har adresse i Sverige, hvis du ikke har mulighed for at overdrage på en af ovenstående måder eller hvis du er kunde i vores erhvervsafdeling og ikke kan logge ind med din mail

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at overdrage dit abonnement til en i vores privatdeling? 

 1.  Udfyld overdragelsesfuldmagten:
  - Dansk version: Overdragelsesfuldmagten
  - English version: Overdragelsesfuldmagten
 2. Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at overdrage dit abonnement til en i vores erhvervsafdeling? 

 1.  Udfyld overdragelsesfuldmagten:
  - Dansk version: Overdragelsesfuldmagten
  - English version: Overdragelsesfuldmagten
 2. Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Fadet 4
1799 København V
Att.: Delivery

Når vi har modtaget dokumenterne, vil du få svar på overdragelsen, inden for 5 arbejdsdage. Både du, og personen du overdrager nummeret til, vil modtage besked om hvornår overdragelsen bliver gennemført.