Regningsforklaring

Regningsforklaring

Vælg først hvilken regning du vil have forklaret, ved at tykke på enten ”første regning” eller ”normal regning”.

Læs herefter forklaringerne, ved at holde musen over tallene.

Internet Explorer understøtter ikke denne side.
Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, fx Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Apple Safari.
FØRSTE REGNING
NORMAL REGNING
Regningsoversigt
Regningsdetaljer - Tale
Regningsdetaljer - Data
Køb af udstyr
Køb af tilbehør

REGNING

REGNINGSOVERSIGT

1
Her kan du se dit kundenummer, regningsnummer, betalingsdato mv.
Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.01.2022
610000000000
 
31.01.2022
 
Vejnavn 1
1111 By
2
Her kan du se forbrugsperioden. Den er altid bagud faktureret, da vi ikke på forhånd kan vide, hvad du har af forbrug udover dit abonnement. Forbrug udover abonnement kan f.eks. være opkald eller SMS'er til udenlandske numre, bus-/togbilletter, SMS stemmer til Vild Med Dans eller donationer. Det kan også være køb via App Store eller Google Play.
Hej Navn

Her er din regning for forbrugsperioden 4. januar 2022 til 15. januar 2022. Bemærk, at beløbet på din første regning både dækker abonnement og evt. tilvalg forud for næste regningsperiode og bagud siden din opstart.
3
Her kan du se beløbet til betaling, hvornår det skal betales, og hvordan det betales.
Hvis du ikke er tilmeldt en automatisk betalingsmetode, skal du huske selv at betale regningen.
BELØB TIL BETALING
936,85 kr.
BETALINGEN SKER AUTOMATISK
Beløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort 31. januar 2022.

Kan betalingen ikke gennemføres grundet nyt/mistet kort eller lignende,
kan du betale i netbank +71<000610000000000 +82246223<

SAMLET OVERSIGT

4
Her kan du se det samlede overblik over din aftale hos 3. Overblikket viser hvad du betaler for hvert abonnement, afbetaling og lignende. Du finder en uddybning på næste side(r), med regningsdetaljer.
MOBILNUMMER   -  
347,17 kr.
Abonnement: 3Family - Fri Tale 30 GB
160,00 kr.
Tilvalg
89,00 kr.
Nyt/ ændret abonnement og tilvalg
- Nyt abonnement: 3Family - Fri tal 30 GB
63,08 kr.
- Nyt tilvalg: 3Forsikring
35,09 kr.
BREDBÅNDSNUMMER   -  
320,68 kr.
Abonnement: Internet til hjemmet
230,00 kr.
Nyt/ ændret abonnement og tilvalg
- Nyt abonnement: Internet til hjemmet
90,68 kr.
KØB AF UDSTYR
256,00 kr.
3Afbetaling: Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Silver (afdrag 1 af 30)
256,00 kr.
KØB AF TILBEHØR
13,00 kr.
3Afbetaling: Aftalenummer AI000000000 (afdrag 1 af 30)
13,00 kr.
- Samsung 25W Travel AdapterBlack
- Utility Project shockproof clear case Samsung S21 ultra
5
Her kan du se det fulde beløb til betaling.
I ALT INKL. MOMS
936,85 kr.
Heraf moms 187,37 kr. Se momsspecifikation på 3.dk/Mit3

REGNING

REGNINGSDETALJER

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.01.2022
610000000000
 
31.01.2022
1
Her kan du se abonnementets mobil- eller bredbåndsnummer, samt brugernavn.

MOBILNUMMER   -  

2
Her kan du se abonnementstypen, hvad abonnementet indeholder, og den månedlige pris, som du altid betaler forud for næste regningsperiode.
ABONNEMENT: 3Family - Fri Tale 30 GB
160,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
3
Dette beløb dækker over dit abonnement eller et tilvalg (f.eks. 3Forsikring), i perioden fra den dag du tog det i brug/det blev aktiveret, og frem til den d. 15, hvor vores regningsperiode slutter, og en ny starter d. 16. Da dit abonnement/tilvalg ikke var aktivt sidste gang vi lavede regninger, var det derfor ikke muligt for os, at forudopkræve det. Derfor fremgår opkrævningen for den periode her.

Du vil fremover blive opkrævet en måned forud på normal vis, til den aftale pris.
NYT/ÆNDRET ABONNEMENT OG TILVALG
98,17 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Nyt abonnement: 3Family - Fri tale
 
63,08 kr.
Nyt tilvalg: 3Forsikring
 
35,09 kr.
4
Her vil det fremgå, hvis du har et eller flere tilvalgsprodukter, som f.eks. 3Forsikring, Deezer eller lignende.
TILVALG: 3Forsikring
89,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
5
Her kan du se dit forbrug for det seneste forbrugsperiode, som er inkluderet i dit abonnement.
FORBRUG INKLUDERET I ABONNEMENT
0,00 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Danmark
Opkald
3 timer 31 min. 24 sek.
0,00 kr.
Opkald til telefonsvarer
1 min. 41 sek.
0,00 kr.
Sms
90 stk.
0,00 kr.
Data
6,308 GB
0,00 kr.
3LikeHome
Data i udlandet
0,011 GB
0,00 kr.
6
Her vil det fremgå, hvis du f.eks. har købt en telefon, skal betale oprettelsesgebyr, rykkergebyr eller andet udover dit abonnement.
DIVERSE
0,00 kr.
 
Samsung Glaxy S21 Ultra 128GB Black 3Afbetaling
04.01.2022
-5.760,00
Samsung Glaxy S21 Ultra 5G 128GB Black 354505628092728
04.01.2022
5.760,00
Oprettelse
04.01.2022
100,00 kr.
Oprettelse - rabat
04.01.2022
-100,00 kr.
7
Her er det samlede beløb for det mobil- eller bredbåndsnummer, som regningen gælder for.
BELØB INKL. MOMS
347,17 kr.

REGNING

REGNINGSDETALJER

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.01.2022
610000000000
 
31.01.2022
1
Her kan du se abonnementets mobil- eller bredbåndsnummer, samt brugernavn.

MOBILNUMMER   -  

2
Her kan du se abonnementstypen, hvad abonnementet indeholder, og den månedlige pris, som du altid betaler forud for næste regningsperiode.
ABONNEMENT: Internet til hjemmet
230,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
3
Dette beløb dækker over dit abonnement eller et tilvalg (f.eks. 3Forsikring), i perioden fra den dag du tog det i brug/det blev aktiveret, og frem til den d. 15, hvor vores regningsperiode slutter, og en ny starter d. 16. Da dit abonnement/tilvalg ikke var aktivt sidste gang vi lavede regninger, var det derfor ikke muligt for os, at forudopkræve det. Derfor fremgår opkrævningen for den periode her.

Du vil fremover blive opkrævet en måned forud på normal vis, til den aftale pris.
NYT/ÆNDRET ABONNEMENT OG TILVALG
98,56 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Nyt abonnement: Internet til hjemmet
 
98,56 kr.
4
Her kan du se dit forbrug for det seneste regningsperiode, som er inkluderet i dit abonnement.
FORBRUG INKLUDERET I ABONNEMENT
0,00 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Danmark
Data
7,540 GB
0,00 kr.
5
Her kan du se beløbet til betaling for dette ene abonnement.
BELØB INKL. MOMS
230,00 kr.

REGNING

KØB AF UDSTYR

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.01.2022
610000000000
 
31.01.2022
1
Har du en 3Afbetaling ifm. køb af udstyr, vil du her kunne se dit udstyr, aftalenummer, den månedlige betaling, afdragsnummer (f.eks. 1 af 30) samt restbeløbet.

3AFBETALING

Samsung Glaxy S21 128GB Silver
256,00 kr.
Aftalenummer:
DKI00000000
Afdrag:
1 af 30
Sidste afdrag:
Oktober 2023
Samlet købesum:
7.680,00 kr.
Restbeløb efter betaling af denne regning:
7.424,00 kr.
2
Her er det samlede beløb for din 3Afbetaling(er) på udstyr.
BELØB INKL. MOMS
256,00 kr.
3
Her kan du finde vejledning, hvis du ønsker at betale restbeløbet af din 3Afbetaling.
BETALING AF RESTBELØB FOR DIN 3AFBETALING
Kontakt kundeservice på 70 313 313 hvis du vil betale dit restbeløb for din 3Afbetaling.
Se vores åbningstider på 3.dk/kontakt

REGNING

KØB AF TILBEHØR

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.01.2022
610000000000
 
31.01.2022
1
Har du en 3Afbetaling ifm. køb af tilbehør, vil du her kunne se dit tilbehør, aftalenummer, den månedlige betaling, afdragsnummer (f.eks. 1 af 30) samt restbeløbet.
3AFBETALING
13,00 kr.
Aftalenummer:
AI000000000
Afdrag:
1 af 30
Sidste afdrag:
Oktober 2023
Samlet købesum:
390,00 kr.
Restbeløb efter betaling af denne regning:
377,00 kr.
Tilbehør på denne aftale:
- Samsung 25W Travel AdapterBlack
7,00 kr./md
- Utility Project shockproof clear case Samsung S21 ultra
6,00 kr./md.
2
Her er det samlede beløb for din 3Afbetaling(er) på tilbehør pr. måned.
BELØB INKL. MOMS
13,00 kr.
3
Her kan du finde vejledning, hvis du ønsker at betale restbeløbet af din 3Afbetaling.
BETALING AF RESTBELØB FOR DIN 3AFBETALING
Kontakt kundeservice på 70 313 313 hvis du vil betale dit restbeløb for din 3Afbetaling.
Se vores åbningstider på 3.dk/kontakt
Regningsoversigt
Regningsdetaljer - Tale
Regningsdetaljer - Data
Køb af udstyr
Køb af tilbehør
Regningsspecifikation

REGNING

REGNINGSOVERSIGT

1
Her kan du se dit kundenummer, regningsnummer, betalingsdato mv.
Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
 
Vejnavn 1
1111 By
2
Her kan du se forbrugsperioden. Den er altid bagud faktureret, da vi ikke på forhånd kan vide, hvad du har af forbrug udover dit abonnement. Forbrug udover abonnement kan f.eks. være opkald eller SMS'er til udenlandske numre, bus-/togbilletter, SMS stemmer til Vild Med Dans eller donationer. Det kan også være køb via App Store eller Google Play.
Hej Navn

Her er din regning for forbrugsperioden 16. januar 2022 til 15. februar 2022. Bemærk, at du betaler abonnement forud for næste regningsperiode, mens du betaler bagud for evt. forbrug udover abonnement.
3
Her kan du se beløbet til betaling, hvornår det skal betales, og hvordan det betales.
Hvis du ikke er tilmeldt en automatisk betalingsmetode, skal du huske selv at betale regningen.
BELØB TIL BETALING
804,85 kr.
BETALINGEN SKER AUTOMATISK
Beløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort 28. februar 2022.

Kan betalingen ikke gennemføres grundet nyt/mistet kort eller lignende,
kan du betale i netbank +71<000610000000000 +82246223<

SAMLET OVERSIGT

4
Her kan du se det samlede overblik over din aftale hos 3. Overblikket viser hvad du betaler for hvert abonnement, afbetaling og lignende. Du finder en uddybning på næste side(r), med regningsdetaljer.
MOBILNUMMER   -  
305,85 kr.
Abonnement: 3Family - Fri Tale 30 GB
160,00 kr.
Tilvalg
89,00 kr.
Forbrug udover abonnement
- Udland
8,85 kr.
- Køb via mobil (f.eks bus-/togbillet, spil og donation)
48,00 kr.
BREDBÅNDSNUMMER   -  
230,00 kr.
Abonnement: Internet til hjemmet
230,00 kr.
KØB AF UDSTYR
256,00 kr.
3Afbetaling: Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB Silver (afdrag 2 af 30)
256,00 kr.
KØB AF TILBEHØR
13,00 kr.
3Afbetaling: Aftalenummer AI000000000 (afdrag 2 af 30)
13,00 kr.
- Samsung 25W Travel AdapterBlack
- Utility Project shockproof clear case Samsung S21 ultra
5
Her kan du se det fulde beløb til betaling.
I ALT INKL. MOMS
804,85 kr.
Heraf moms 79,77 kr. Se momsspecifikation på 3.dk/Mit3

REGNING

REGNINGSDETALJER

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
1
Her kan du se abonnementets mobil- eller bredbåndsnummer, samt brugernavn.

MOBILNUMMER   -  

2
Her kan du se abonnementstypen, hvad abonnementet indeholder, og den månedlige pris, som du altid betaler forud for næste regningsperiode.
ABONNEMENT: 3Family - Fri Tale 30 GB
160,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
3
Her vil det fremgå, hvis du har et eller flere tilvalgsprodukter, som f.eks. 3Forsikring, Deezer eller lignende.
TILVALG: 3Forsikring
89,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
4
Her kan du se dit forbrug for det seneste forbrugsperiode, som er inkluderet i dit abonnement.
FORBRUG INKLUDERET I ABONNEMENT
0,00 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Danmark
Opkald
3 timer 31 min. 24 sek.
0,00 kr.
Opkald til telefonsvarer
1 min. 41 sek.
0,00 kr.
Sms
90 stk.
0,00 kr.
Data
6,308 GB
0,00 kr.
3LikeHome
Data i udlandet
0,011 GB
0,00 kr.
5
Her kan du se dit forbrug udover abonnement, for den seneste forbrugsperiode. Det kan f.eks. være bus-/tog billetter, donationer, opkald eller SMS'er til udenlandske numre eller lignende.
FORBRUG UDOVER ABONNEMENT
56,85 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Køb via mobil (f.eks. bus-/togbillet, spil og donation)
Bus-/togbillet
1 stk.
48,00 kr.
6
Her er det samlede beløb for det mobil- eller bredbåndsnummer, som regningen gælder for.
BELØB INKL. MOMS
305,85 kr.

REGNING

REGNINGSDETALJER

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
1
Her kan du se abonnementets mobil- eller bredbåndsnummer, samt brugernavn.

MOBILNUMMER   -  

2
Her kan du se abonnementstypen, hvad abonnementet indeholder, og den månedlige pris, som du altid betaler forud for næste regningsperiode.
ABONNEMENT: Internet til hjemmet
230,00 kr.
  - FORUDFAKTURERING
FORBRUG INKLUDERET I ABONNEMENT
0,00 kr.
  - BAGUDFAKTURERING
Danmark
Data
439,910 GB
0,00 kr.
3
Her er det samlede beløb for det mobil- eller bredbåndsnummer, som regningen gælder for.
BELØB INKL. MOMS
230,00 kr.

REGNING

KØB AF UDSTYR

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
1
Har du en 3Afbetaling ifm. køb af udstyr, vil du her kunne se dit udstyr, aftalenummer, den månedlige betaling, afdragsnummer (f.eks. 2 af 30) samt restbeløbet.

3AFBETALING

Samsung Glaxy S21 128GB Silver
256,00 kr.
Aftalenummer:
DKI00000000
Afdrag:
2 af 30
Sidste afdrag:
Oktober 2023
Samlet købesum:
7.680,00 kr.
Restbeløb efter betaling af denne regning:
7.168,00 kr.
2
Her er det samlede beløb for din 3Afbetaling(er) på udstyr.
BELØB INKL. MOMS
256,00 kr.
3
Her kan du finde vejledning, hvis du ønsker at betale restbeløbet af din 3Afbetaling.
BETALING AF RESTBELØB FOR DIN 3AFBETALING
Kontakt kundeservice på 70 313 313 hvis du vil betale dit restbeløb for din 3Afbetaling.
Se vores åbningstider på 3.dk/kontakt

REGNING

KØB AF TILBEHØR

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
1
Har du en 3Afbetaling ifm. køb af tilbehør, vil du her kunne se dit tilbehør, aftalenummer, den månedlige betaling, afdragsnummer (f.eks. 2 af 30) samt restbeløbet.
3AFBETALING
13,00 kr.
Aftalenummer:
AI000000000
Afdrag:
2 af 30
Sidste afdrag:
Oktober 2023
Samlet købesum:
390,00 kr.
Restbeløb efter betaling af denne regning:
364,00 kr.
Tilbehør på denne aftale:
- Samsung 25W Travel AdapterBlack
7,00 kr./md
- Utility Project shockproof clear case Samsung S21 ultra
6,00 kr./md.
2
Her er det samlede beløb for din 3Afbetaling(er) på udstyr.
BELØB INKL. MOMS
13,00 kr.
3
Her kan du finde vejledning, hvis du ønsker at betale restbeløbet af din 3Afbetaling.
BETALING AF RESTBELØB FOR DIN 3AFBETALING
Kontakt kundeservice på 70 313 313 hvis du vil betale dit restbeløb for din 3Afbetaling.
Se vores åbningstider på 3.dk/kontakt

REGNING

REGNINGSSPECIFIKATION

Side:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Forbrugsperiode:
Betalingsdato:
 
2200000000
16.02.2022
610000000000
 
28.02.2022
1
Her kan du se nummer og brugernavn, på det abonnement som specifikationen vedrører.

MOBILNUMMER   -  

2
Her kan du se en specifikation af det forbrug du har haft, som er inkluderet i dit abonnement. Det vil sige, at det er forbrug du ikke skal betale for.
FORBRUG INKLUDERET I ABONNEMENT
0,00 kr.

DANMARK

DATO/TIDSPUNKT
NUMMER
FORBRUG
 
BELØB
Opkald
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
00:00:04
 
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
00:00:04
 
0,00 kr.
 
I alt
 
00:00:08
 
0,00 kr.

 

DATO/TIDSPUNKT
NUMMER
ANTAL
 
BELØB
Sms
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
1 stk.
 
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
1 stk.
 
0,00 kr.
 
I alt
 
2 stk.
 
0,00 kr.

 

DATO/TIDSPUNKT
FORBRUG
 
BELØB
Data
20.01.2022 18:48:59
 
0,149 GB
 
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
 
0,147 GB
 
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
 
0,759 GB
 
0,00 kr.
 
I alt
 
1,055 GB
 
0,00 kr.

3LIKEHOME

DATO/TIDSPUNKT
NUMMER
FORBRUG
LAND
BELØB
Opkald mellem EU-lande
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
00:01:00
Sverige 3
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
00:01:00
Sverige 3
0,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
+4511111111
00:01:00
Sverige 3
0,00 kr.
 
I alt
 
00:03:00
 
0,00 kr.
3
Her kan du se en specifikation af det forbrug du har haft, som er udover dit abonnement. Det vil sige, at det er forbrug du skal betale for. Det kan f.eks. være opkald eller SMS'er fra Danmark til udlandske numre, bus-/togbilletter, donationer, køb via App Store, Google Play eller lignende.
FORBRUG UDOVER ABONNEMENT
73,18 kr.

UDLAND

DATO/TIDSPUNKT
NUMMER
FORBRUG
LAND
OPKALDSAFGIFT
BELØB
Opkald til udenlandske numre
20.01.2022 18:48:59
+4600000000
00:02:00
Sverige 3
0,49 kr.
2,63 kr.
 
I ALT INKLUSIV OPKALDSAFGIFT
00:02:00
2,63 kr.

 

DATO/TIDSPUNKT
NUMMER
Antal
LAND
BELØB
Sms til udenlandske numre
20.01.2022 18:48:59
+4600000000
1 stk.
Sverige 3 (mobil)
0,55 kr.
 
I ALT
 
1 stk.
 
0,55 kr.

KØB VIA MOBIL

DATO/TIDSPUNKT
BESKRIVELSE
BELØB
App køb
20.01.2022 18:48:59
Apple/80249625//Apple MVM - apple.com/bill
10,00 kr.
 
I ALT
 
10,00 kr.

 

DATO/TIDSPUNKT
BESKRIVELSE
BELØB
Bus-/togbillet
20.01.2022 18:48:59
1415/DSB-Movia-Metro-SMS-billet/70 10 14 15/1415 1415x4717 Train ticket billet
36,00 kr.
 
20.01.2022 18:48:59
1415/DSB-Movia-Metro-SMS-billet/70 10 14 15/1415 1415x4717 Train ticket billet
24,00 kr.
 
I ALT
 
60,00 kr.