For at sikre os, at I på bedste vis kan huske PIN-kode, har vi ikke prædefineret en PIN-kode, når I modtager et nyt SIM-kort. I skal derfor selv oprette en. 

Sådan opretter I en PIN-kode

  1. Når I første gang isætter SIM-kortet, skal I indtaste PUK-koden (denne finder I på bagsiden af SIM-kort holderen under skrabefeltet eller på 3Business Selvbetjening
  2. Når I har indtastet PUK-koden, bliver I bedt om af vælge jeres egen personlige fire-cifret PIN-kode