Har du en iPhone, så se hér for opsætning af Visuel 3Svar.

3Svar er din personlige telefonsvarer, der sørger for, at personer, der ringer til dig, kan indtale en besked til dig. Første gang du ringer til 3Svar, vil du blive bedt om at indtale en personlig velkomsthilsen og dit navn som bruges, når nogen ringer til dig.

Ønsker du at slå din 3Svar fra, kan det gøres ved at kontakte Kundeservice.

Kode til 3Svar
Du bliver også bedt om at vælge en kode til 3Svar, som du skal bruge, når du aflytter din 3Svar fra en fastnettelefon, udlandet eller hvis du senere vælger at beskytte din 3Svar med en kode, hver gang du ringer til den.

Din konto låses efter tre forkerte indtastningsforsøg. Du kan åbne den igen ved at kontakte Kundeservice.

Du kan altid ændre din adgangskode ved at ringe til 3Svar på +45 31 13 33 33.

Aflyt beskeder
Du kan aflytte dine beskeder ved at ringe til 3Svar. Du kan også aflytte dine beskeder direkte på telefonen med Visuel 3Svar

Gemte beskeder
Efter aflytning af en besked, har du mulighed for at gemme den. Besked vil så være gemt i 30 dage. Aflytter du beskeden, men hverken gemmer eller sletter den, vil den automatisk blive slettet efter 7 dage.

Skift velkomsthilsen
Ring til 3Svar på +45 31 13 33 33 og tast 2 for at komme ind i velkomsthilsen-menuen og tryk 1 for at komme til din personlige velkomsthilsen. Der er flere forskellige muligheder for at tilpasse dine personlige velkomsthilsner. Alle muligheder kan ses i diagrammet nedenfor.

3Svar i udlandet
Hvis du ringer til din 3Svar fra udlandet, vil du blive bedt om at indtaste din 4-cifrede PIN-kode til din 3Svar. Kan du ikke huske denne, tast #. Din kode vil nu stå på skærmen, så notér denne. Læg derefter på og ring op igen og indtast koden.

Viderestilling til telefonsvarer

Er du ved en fejl kommet til at slette viderestillingen til telefonsvareren, kan du indtaste nummeret manuelt. Til viderestillingen er nummeret +45 31 13 33 46.

 

Hovedmenu Valgmuligheder:

Tast 1: For at aflytte dine beskeder

Tast 2: Komme til dine velkomsthilsner

Tast 1: Indtal personlig hilsen

For at aktivere/deaktivere din personlige hilsen: tast 1

Indtal ny personlig hilsen: tast 2 og indtal, afslut med #

Tast 2: Indtal dit navn

For at aktivere/deaktiver din personlige hilsen: tast 1

Indtale ny personlig hilsen: tast 2 og indtal, afslut med #

Tast 3: Indtal din hilsen ved optaget

For at aktivere/deaktivere din personlige hilsen: tast 1

Indtal ny personlig hilsen: tast 2 og indtal, afslut med #

Tast 4: Indtal din hilsen ved længere tids fravær

For at aktivere/deaktivere din personlige hilsen: tast 1

Indtal ny personlig hilsen: tast 2 og indtal, afslut med #

Tast 5: For at aktivere 3 standardhilsen og deaktivere din personlige velkomsthilsner

Hilsen bliver afspillet og aktiveres ved at taste 1

Andre indstillinger: tast 3

Tast 1: For at ændre din 3Svar kode

Indtast ny kode mellem 4-6 cifre, afslut med #

Tast 2: Aktiver/deaktiver din 3svar kode

For at aktiver/deaktiver: tast 1

Beholde indstillinger som de er: tast *

Tast 3: Modtag sms-besked ved mistet opkald

Aktiver/deaktiver: tast #

Tast 4: Ændre sprog

For svensk: tast 1

For dansk: tast 2

For engelsk: tast 3