Adfærdskodeks i 3

3's Code of Conduct

Retningslinjer for god og etisk forretningsførelse.

3's Supplier Code of Conduct

3's krav til leverandører vedrørende god og etisk forretningsførelse.