Theis Enø Larsen

Project Office Manager

Theis Enø Larsen - Senior Project Manager

Da 3 i slutningen af 2021 besluttede sig for at få nyt hovedkontor, bestemte man også, at indflytningen til 3Huset i Carlsberg Byen ikke skulle styres af en ekstern projektleder. I stedet skulle projektet ledes af en 3-medarbejder. Valget faldt på 33-årige Theis Enø Larsen, der har den unikke kombination af en håndværksmæssig baggrund og en uddannelse i procesledelse og økonomistyring opnået gennem 3Academy.

Lad os starte ved begyndelsen. Hvordan er du endt som projektleder i 3?

Jeg fandt nærmest ud af med det samme, at jeg ikke havde lyst til at arbejde som mekaniker, men alligevel gjorde jeg uddannelsen færdig. Umiddelbart efter fik jeg job hos 3, hvor jeg som mange andre sad i kundeservice. Her studerede jeg på 3 Academy ved siden af mit arbejde, så jeg i dag har en erhvervsakademiuddannelse i markedsføring og en HD i proces- og økonomistyring.

Både sideløbende med og efter min uddannelse har jeg primært arbejdet med IT-projekter, der både har været på tværs af norden og kommercielle. Men hvis der har været en ting, der har været den røde tråd, så har det været software- og IT-udvikling. Vi sidder i en afdeling, der binder forretningen sammen med det IT-tekniske, så det er der, hvor jeg primært har haft min gang.

Du har brugt meget af det sidste år på et enkelt projekt. Kan du fortælle lidt om, hvad det har gået ud på?

Jo, projektet var på sin vis meget kærkomment. Faktisk har jeg haft en lille drøm om at arbejde med noget, der kunne materialisere sig fysisk. For mig er det altid sjovt at lave de kommercielle ting, fordi jeg kan se, de kommer ud til kunderne og gør en forskel.

Jeg har altid været drevet af, at man kan se, det gør en forskel – og hvis der er en ultimativ forskel, så er det at levere noget fysisk. At producere en lampe eller en sofa. Eller som jeg har gjort - været med til at indrette vores nye arbejdsmiljø. Det er noget, man kan gå at se og mærke på i lang tid efter.

Du nævnte, at du havde den her drøm om at lave et projekt, der kunne materialisere sig i den fysiske verden. Hvad tænker man så, når muligheden rent faktisk byder sig?

Jeg tror egentligt, at jeg har passet meget godt til opgaven. Noget af det, jeg godt kan lide ved at være projektleder er, at der konstant er nye udfordringer. Man får lov til at arbejde med et område af forretningen i et halvt til et helt år, og så bevæger du dig videre til noget nyt. Når der så lander en opgave som en flytning, som er så anderledes end det, som jeg tidligere har beskæftiget mig med, så er det ekstremt spændende.

Det er lidt som det med Pippi Langstrømpe, der siger ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.”. Så må vi klø på og finde ud af, hvordan vi løser det. I forhold til projektledelsen så tror jeg også, at jeg har bidraget med en agil anskuelse til, hvordan vi skulle gøre det. Der har været mange tekniske ting, som vi har været igennem i forbindelse med flytningen omkring eksempelvis ombygning og kabling, som er meget ”vandfaldsbaseret” i forhold til projektstyringen, hvilket betyder, at man løser opgaverne en ting ad gangen. Ved at anlægge den tilgang har jeg haft mere frihed i projektstrukturen, hvilket jeg også synes, har fungeret godt her.

Har du engang imellem siddet og taget dig til hovedet og tænkt, ”Hvad skal vi nu, for det her er så langt fra, hvad jeg er vant til?”

På ingen måde. Jeg synes, det har været en spændende udfordring. Jeg har også selv en håndværksmæssig baggrund, så jeg har haft let ved at forestille mig, hvordan processen også ligger her i forhold til at komme frem mod målet. Og så skal jeg jo heller ikke sidde og tage al æren selv. Der er mange vindere og mange skabere af det her projekt. Og jeg har haft det bedste projekthold i 3 nogensinde i den her proces.

Det kan måske ikke sammenlignes én til én med forskellige projekter, men der har virkeligt været mange dygtige projektdeltagere, og der har også været mange af dem, som har været dygtige ledere og haft masser af erfaring, som de har bragt i spil. Derfor har jeg i høj grad haft tiltro til, at jeg kunne uddelegere opgaverne, og at de kunne løbe med dem. Det har igen tilføjet til den frihed, der har været i projektet, hvor man så kan sige til dem, at de styrer deres egne leverancer, og at man så kun koordinerer, hvor det er nødvendigt.

Hvad har været det sværeste ved flytteprojektet?

Det sværeste har været, at rammerne har været fastsatte fra starten. Det fører tilbage til præmissen om et materialistisk projekt. Da jeg får projektet, er lejekontrakten underskrevet. Det er et spørgsmål om, at vi skal gennemføre det i indeværende år, for vi havde også opsagt kontrakten på det gamle kontor. Så der kan man jo sige, at der har du nogle ret faste fysiske rammer.

Huset blev faktisk først færdigbygget i juli 2022, så det er først der, vi har kunnet komme ind i huset. Det er en ret kort tidsramme, hvor du skal få mast alle delene af dit projekt ind og få det til at fungere så godt som muligt - både i forhold til hvordan folk skal sidde, hvor de skal sidde, hvordan vi skal indrette os, og hvordan vi arbejder. Alle de her overvejelser skal mases ind på meget, meget kort tid. Det har været klart den sværeste del af den her opgave. Men jeg synes, vi er lykkedes.

Hvordan har du det så nu, hvor flytningen er slut og du, så at sige, har overdraget nøglerne til huset til ledelsen?

Først og fremmest er jeg stolt af vores projekt og den indsats, som alle projektlederne har lagt. Jeg er stolt af vores resultat, og det er klart, at det jo er lidt et hjertebarn. En af mine største opgaver nu er, at det skal blive min arbejdsplads igen og ikke mit hjertebarn, som jeg skal gå og holde øje med. Jeg skal ikke gå og rette på møblerne og tjekke, om folk nu også bruger lokalerne, som det var tiltænkt, men lade det være en fri arbejdsplads, som vi alle sammen skal præge og være med til at være i. Der vil jeg lade Facility Management og IT Servicedesk om at servicere huset og lade dem om resten.

Hvis en kollega får tilbudt en opgave, som ligger uden for vedkommendes normale arbejdsområder, hvad ville dit råd så være til ham eller hende?

At det er en unik mulighed for at lære noget nyt. Det er noget af det fedeste ved at være projektleder. Det er noget af det, der har været det fedeste ved mit job i de sidste mange år. Det er, at hver gang man træder ind i et nyt område, så er det en unik mulighed for at lære noget nyt. Og hvis man trives med det, så skal man da bare gribe muligheden. Personligt så trives jeg bedst med at opleve nye ting og ikke bare sidde og lave det samme. Jeg er absolut ikke specialist. Jeg er rigtig glad for, at der er andre, der er det, for dem har vi virkelig også brug for. Jeg er rigtig glad, når jeg får mulighed for at prøve noget nyt og udfordre mig selv.

Fakta

Navn: Theis Enø Larsen

Alder: 33 år

Stilling: Senior Project Manager

Antal år i OiSTER/3: 13

Uddannelse: Mekaniker, Erhvervsakademiuddannelsen i International handel og Markedsføring og HD i Økonomistyring og procesledelse