Om 3's videoovervågning og behandling af optagelserne i butikker

For at øge sikkerheden og skabe tryghed for 3’s medarbejdere, videoovervåger vi 3’s butikslokale.

Vi har dermed et konkret formål med at videoovervåge og behandle dine personoplysninger med henblik på at øge sikkerheden, forebygge kriminalitet og skabe tryghed i 3’s butik.

Sådan behandler vi optagelserne

Det er vigtigt for os, at vores gæster er trygge ved, hvordan vi opbevarer og anvender videooptagelserne. Derfor har vi en klar politik for, hvordan vi behandler dem på en ansvarsfuld måde med respekt for gæsternes privatliv og selvfølgelig efter gældende regler.

Vi gennemser kun optagelserne fra videoovervågningen, hvis der er et konkret og rimeligt formål med det, og dette sker altid, efter at vi har rådført os med 3’s databeskyttelsesrådgiver.

Deling af optagelserne

Vi deler optagelserne fra videoovervågningen med politiet til opklaring af kriminalitet, hvis der er en grund til det i overensstemmelse med tv-overvågningslovens § 4 c.

Optagelserne bliver ikke offentliggjort og bliver ikke delt med andre end politiet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det.

Opbevaring af optagelserne

Optagelserne fra videoovervågningen slettes senest 30 dage efter, at de er blevet optaget, medmindre det er nødvendigt at opbevare optagelserne i et længere tidsrum af hensyn til 3’s behandling af en konkret tvist eller behandling af oplysningerne i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Dine rettigheder

Du har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om indsigt i de personoplysninger, som 3 behandler om dig. Ved din henvendelse skal vi anmode dig om at angive tidspunkt og dato for, hvornår du måtte være blevet optaget af 3. Vi kan anmode dig om at fremvise gyldig billedlegitimation forud for udleveringen af overvågningsmateriale med henblik på at validere, at den optagne person er identisk med dig.

Du har ret til at få berigtiget ukorrekte personoplysninger, at gøre indsigelse, at anmode om at behandlingen af personoplysningerne begrænses, at få slettet personoplysninger om dig, når behandlingen ikke længere er nødvendig til at opfylde formålet, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og udøve din ret til dataportabilitet.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil vide mere

På www.3.dk/sider/persondatapolitik kan du læse mere om vores persondatapolitik og dine rettigheder i forhold til dette.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan 3 behandler personoplysninger, kan du sende dem til 3’s databeskyttelsesrådgiver, som kan nås via databeskyttelse@3.dk eller ved at kontakte Kundeservice på 70 313 313.