Vi forsøger at tage mest muligt hensyn til miljøet, når vi placerer sendeudstyret på bygninger, master og tårne. Ofte camoufleres udstyret fuldstændigt, så de ikke kan ses på bygningerne.

Radiobølger - ikke-skadelig stråling

Mobilkommunikation bygger på radiobølger, som overfører information fra en lokation til en anden. Vores sendeudstyr udsender samme type radiobølger som alt andet, der er baseret på elektronik. Der er altså intet farligt i vores signal.

Langt under grænseværdien

Alle vores mobiltelefoner, antenner og master er konstrueret, installeret og testet, så de som minimum opfylder myndighedernes krav og internationale grænseværdier. Alle målinger viser resultater, der ligger langt under grænseværdierne. Målingerne foretages både af uafhængige konsulenter og af os selv.