3 overholder dansk skattelovgivning

20. januar 2015

Teleselskabet 3, som siden 2005 har investeret mere end fem milliarder kroner i et landsdækkende mobilnetværk, overholder de gældende skatteregler i Danmark. Selskabet har de sidste fem år genereret et regnskabsmæssigt overskud på omkring 1,5 mia. kroner og har endnu ikke haft betalbar selskabsskat. Det skyldes, at selskabets massive investeringer har drevet underskud i selskabets første leveår. Disse akkumulerede underskud har 3 modregnet i indtægterne de senere år, hvor selskabet har oplevet et overskud på driften. Selskabets skattepligtige indkomst er hermed reduceret betydeligt – og selskabet har derfor endnu ikke genereret et samlet skattemæssigt overskud. SKAT afsluttede i 2010 et transfer pricing review i 3, som ikke gav anledning til en ændring i praksis i forbindelse med 3’s samhandel med grupperelaterede virksomheder.

De sidste fem år har teleselskabet 3 genereret et regnskabsmæssigt overskud på omkring 1,5 mia. kr. og har endnu ikke haft betalbar selskabsskat. Det skyldes, at selskabet på trods af regnskabsmæssigt overskud endnu ikke har haft en positiv skattepligtig indkomst i henhold til gældende lovgivning på området. 

Siden etableringen af 3 tilbage i 2003 har selskabet foretaget massive investeringer i infrastruktur i Danmark i form af et landsdækkende 3G og 4G-netværk. Investeringerne har været i størrelsesordenen fem milliarder kroner og ud over netværk har selskabet gennem årene investeret massivt i markedsføring, medarbejdere og butikker m.m. Sammenlagt drev dette de meget store underskud, som prægede selskabet i de første leveår. Disse underskud har 3 modregnet i indtægterne de senere år, hvor selskabet har oplevet et overskud på driften.

Således har selskabet på trods af stigende regnskabsmæssig indtjening endnu ikke genereret et skattemæssigt overskud og har derfor heller ikke skulle afregne selskabsskat til staten.

SKAT afsluttede i 2010 et transfer pricing review hos 3. Her blev 3’s finansieringsstruktur, låneaftaler og intern afregning gennemgået. Dette review gav ikke anledning til, at 3 skal ændre praksis i samhandlen med grupperelaterede virksomheder.

I forbindelse med, at 3 i Danmark og Sverige i november 2014 indfriede banklån for i alt 7,5 mia. SEK, erstattedes disse med shareholder loans, der ligeledes indgås på markedsvilkår.

 

For yderligere information til medierne:
Kontakt Hanne Damgaard, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: hanne.damgaard@3.dk, mobil: 31 200 400. 

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 202.

 

Om 3
3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Kombinationen af 3’s 3G-netværk og lynhurtige 4G /LTE-netværk, sikrer danskerne adgang til fremtidens netværk - i dag. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark og Sverige og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Israel og Macau og 4G/LTE-licenser i Danmark, Hongkong, Italien, Irland, Storbritannien, Sverige og Østrig. Du kan besøge 3 på www.3.dk.