Kvinder bruger smartphonen mere end mænd

1. december 2014

Mens mændene har sværest ved at undvære deres pc, vil kvinderne i dag helst ikke undvære deres smartphone. Kvinderne udnytter også deres smartphone bedre end mændene. Kun i Syddanmark er det tv’et, der står højest på listen over medier, som vi ikke vil undvære i hver-dagen. Begge køn vil have de mobile muligheder med på rejsen. Det viser en undersøgelse af danskernes mobilforventninger, som teleselskabet 3 og A&B Analyse netop har gennemført.

Ifølge undersøgelsen er mænd og kvinders mediepræferencer forskellige. Over 36 procent af kvinderne kan ikke undvære deres smartphone i hverdagen mod blot 19,3 procent for mændene. I den yngre gruppe af kvinder fra 18-34 år prioriterer mere end 67 procent smartphonen højest, mens det alene er tilfældet for 30 procent mænd i samme alder. For mændene er computeren vigtigere end smartphonen. Hele 41,1 procent af mændene priorite-rer computer højest, hvis de skulle vælge mellem tv, smartphone, radio, spilkonsoller, aviser og computeren.

Danskerne vil være mobile på rejsen
Kigger man på danskernes ønsker for indholdet i deres mobilabonnementer, så er begge køn enige. Står valget mellem ekstra rabatter og særtilbud, streaming-tjenester som Spotify og Netflix eller tale og dataforbrug på rejsen til samme priser som i Danmark, så vælger flertallet klart at få de digitale muligheder på rejsen uden meromkost-ninger. Tendensen slår særligt igennem blandt kvinder mellem 18-34 år, hvor 55 procent prioriterer tale og data på rejsen over alle andre muligheder, mens de midaldrende mænd følger tæt trop med godt 46 procent.

”Danskerne er blandt de mest mobile i verden, og derfor prioriterer de tale og data på rejsen frem for særtilbud og streaming-tjenester. Af samme grund valgte vi tidligere på året som det første og fortsat eneste teleselskab her-hjemme helt at droppe roamingafgiften for vores kunder i en række lande i og uden for Europa,” siger David El-sass, direktør for privatmarkedet, 3 Danmark.

De nye tal viser også, at kvinderne generelt bruger deres smartphone mere end mændene. Fx bruger 42,1 pro-cent af kvinderne sociale apps mod kun 34,5 procent af mændene. Hver tredje mand svarer, at de slet ikke bru-ger apps, mens det tilsvarende tal for kvinderne er blot én ud af fire.

”Kvinder er bedre til at bygge og pleje deres sociale relationer og netværk. Derfor giver det god mening, at de prioriterer deres smartphone over andre medier. Det handler ikke nødvendigvis om at tale mere i telefon, men om, at de med en smartphone både kan være mobile og samtidig udnytte de mange digitale muligheder og det handler selvfølgelig også om Facebook og andre sociale apps,” siger David Elsass.

Nordjyderne de mest mobile
Bag de nye tal ses ikke blot kønsforskelle. Der er også forskel på, hvordan vi bruger vores medier i de forskellige regioner i Danmark. For over 25 procent af befolkningen i Syddanmark er tv’et det vigtigste medie. Hermed er der markant forskel på resten af Danmark, hvor tv gennemsnitligt kun prioriteres af 16 procent. Og kører man blot en tur til Midtjylland er det kun godt hver tiende, der prioriterer tv’et højest. Midtjyderne er som resten af landet mere glade for deres computer og ligger med knap 36 procent tæt på gennemsnittet.
Mest mobile er nordjyderne. Over 30 procent af nordjyderne prioriterer deres smartphone over alle andre medier, og det gør Nordjylland til den eneste region i landet, hvor smartphonen, er det vigtigste medie på tværs af køn, alder og indkomst.
Også danskernes indkomst spiller en rolle for deres medieforbrug. Generelt bruger folk med lavere indkomst medierne mindre, end folk med en høj indkomst. Kun 5,5 procent af befolkningen med en indtægt under 300.000 kr. om året regner med at købe julegaver via en tablet. Hos folk med en indtægt på over 700.000 kr. årligt regner 34 procent med at shoppe julegaverne fra sofaen via tablet. Af dem med en indtægt under 300.000 kr. årligt vil 46,9 procent helst ikke undvære deres computer, hvor det hos folk med over 700.000 kr. årligt i indkomst er smartphonen, der er det vigtigste medie. De indkomstmæssige forskelle viser en klar tendens til, at de økonomi-ske ressourcer har en afgørende betydning for, hvordan vi bruger medier.
Læs mere om 3 på www.3.dk

For yderligere information til medierne:
Kontakt Hanne Damgaard, kommunikationskonsulent, 3 Danmark, e-mail: hanne.damgaard@3.dk, mobil: 31 200 400.

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 202.
Om 3:

3 tilbyder danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Kombinationen af 3’s 3G-netværk og lynhurtige 4G /LTE-netværk, sikrer danskerne adgang til fremtidens netværk - i dag. 3 i Danmark er en del af Hi3G Access, som har mobillicenser i Danmark og Sverige og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) og Investor AB (40 pct.). Begge ejere har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder desuden med selskaber i Hutchison Whampoa-gruppen, som har 3G-licenser i Israel og Macau og 4G/LTE-licenser i Danmark, Hongkong, Italien, Irland, Storbritannien, Sverige og Østrig. Du kan besøge 3 på www.3.dk.