I kan overdrage et abonnement og mobilnummer, hvis ikke I har et udestående hos os.

Online overdragelse

  • Der kan både overdrages til eller fra privat eller erhverv
  • Det er både modtager og afgiver der kan starte overdragelsen
  • Hvis I har et abonnement i vores erhvervsafdeling, bedes I logge ind med jeres CVR-nummer og den administrerende mail. Hvis I har et abonnement i vores privatafdeling, skal I logge ind med Nem ID for at starte en overdragelse
  • Behandlingstiden for online overdragelse er 24 timer

Manuel overdragelse via formularer

  • Manuelle overdragelser via formularer skal ske hvis I har adresse i Sverige eller hvis ikke I kan logge ind med jeres mail i online overdragelsesværktøjet.

Hvad skal I gøre, hvis I ønsker at overdrage jeres abonnement til en i vores privatafdeling?

1. Udfyld overdragelsesfuldmagten:
Dansk version: Overdragelsesfuldmagten
English version: Overdragelsesfuldmagten

2. Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Scandiagade 8
2450 København SV
Att.: Delivery

Når vi har modtaget dokumenterne, vil I få svar på overdragelsen, inden for 5 arbejdsdage. Både jer, og personen I overdrager nummeret til, vil modtage besked om hvornår overdragelsen bliver gennemført