Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du kan overdrage ethvert abonnement og mobilnummer, hvis du ikke har et udstående til 3. 

En overdragelse af abonnement og mobilnummer kræver, at personen du ønsker at overdrage til:

  • Er fyldt 18 år
  • Kan opfylde 3’s kreditpolitik. Der vil være restriktioner ved registrering i RKI.
  • Har fast adresse i Danmark i henhold til det danske CPR-register eller er dansk statsborger med fast adresse i Sverige. Bopælsadresse i Sverige kræver dog tilmelding til kortbetaling eller Mobilepay.
  • Ikke har ubetalte regninger fra 3.

Hvordan faktureres en overdragelse?
Når du har overdraget dit abonnement og mobilnummer til en anden person, vil du modtage en slutfaktura, som dækker forbrug til og med den dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Personen, der overtager dit abonnement og mobilnummer, vil overtage de økonomiske forpligtelser gældende fra den efterfølgende dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Tilvalg som ikke kan overdrages
Du skal være opmærksom på, at der er enkelte tilvalg, som ikke vil kunne overdrages sammen med nummeret.

Følgende tilvalg kan ikke overdrages, men kan tilføjes igen via Mit 3, når overdragelsen er gennemført:

  • Deezer
  • TV2-Play
  • Wype

Følgende tilvalg kan ikke overdrages eller tilføjes igen, efter overdragelse af nummeret:

  • 3Forsikring
  • 3Kontakt
  • 3Omstilling

Overdragelse erhverv til privat
Hvis du er erhvervskunde, eller har du adresse i Sverige, og ønsker at overdrage dit nummer til en privatkunde, skal du gøre følgende:

1) Udfyld overdragelsesfuldmagten

2) Send den underskrevne overdragelsesfuldmagten til: overdragelse@3.dk eller:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Scandiagade 8
2450 København SV
Att.: Delivery

Når vi har modtaget dokumenterne, vil du få svar på overdragelsen, inden for 5 arbejdsdage. Både du, og personen du overdrager nummeret til, vil modtage besked om hvornår overdragelsen bliver gennemført.

Bemærk, at det er dit ansvar at aflevere dit eksisterende SIM-kort til den person, der skal have dit abonnement/mobilnummer.