Manuelle overdragelser via formularer skal ske hvis I har adresse i Sverige, hvis I ikke har mulighed for at overdrage på en af ovenstående måder eller hvis I er kunde i vores erhvervsafdeling og ikke kan logge ind med jeres mail

Hvad skal I gøre, hvis I ønsker at overdrage jeres abonnement til en i vores privatdeling? 

 1.  Udfyld overdragelsesfuldmagten:
  - Dansk version: Overdragelsesfuldmagten
  - English version: Overdragelsesfuldmagten
 2. Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

Hvad skal I gøre, hvis I ønsker at overdrage jeres abonnement til en i vores erhvervsafdeling? 

 1.  Udfyld overdragelsesfuldmagten:
  - Dansk version: Overdragelsesfuldmagten
  - English version: Overdragelsesfuldmagten
 2. Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk eller:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Fadet 4
1799 København V
Att.: Delivery

Når vi har modtaget dokumenterne, vil I få svar på overdragelsen, inden for 5 arbejdsdage. Både jer, og personen du overdrager nummeret til, vil modtage besked om hvornår overdragelsen bliver gennemført.