Beredskabsprioritet

Formålet med beredskabsprioritet er, at samfundets beredskabsaktører skal kunne foretage og modtage opkald i krisesituationer, når mobilnettet ellers er overbelastet.

Hvem kan få beredskabsprioritet? 

Tilvalget kan købes både af offentlige og private virksomheder, men kræver, at virksomheden løser beredskabsmæssige opgaver for offentlige myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i samfundet og anvender mobiltelefoni som led i løsningen.

Hvad kræves der af virksomheden?

Ved bestilling af beredskabsprioritet skal I anføre en kontaktperson hos den eller de beredskabsmyndigheder, som I udfører beredskabsopgaver for. Hvis I ikke længere har en offentlig beredskabsopgave, er I forpligtiget til at opsige jeres abonnement på beredskabsprioritet.

Sådan får I beredskabsprioritet

Hvis I ønsker at bestille beredskabsprioritet, skal denne bestillingsformular udfyldes og sendes til 3 på mail: beredskab@3.dk

Yderligere information

Har I spørgsmål?

Spørgsmål vedr. godkendelse af virksomheden som beredskabsaktør skal rettes til Center for Cybersikkerhed. Besøg www.cfcs.dk og læs beskrivelse af mobilprioriteringsorden her.

Mere om beredskabsprioritet