Fakturaforklaring

Klik på fanerne nedenfor og se forklaringer af de forskellige fakturasider.

Læs forklaringer om indholdet på fakturaen ved at markere tallene i højre side.

Internet Explorer understøtter ikke denne side.
Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, fx Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Apple Safari.
Forside
Momsspecifikation
Abonnementsoversigt
Abonnementsdetaljer
Abonnementsspecifikation

FAKTURA

FAKTURAOVERSIGT

1
Her fremgår bl.a. CVR, kunde- og fakturanummer, samt faktura- og betalingsdato.
Side:
CVR:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Betalingsdato:
4/5
12345678
2200000000
18.05.2021
610000000000
15.06.2021
Virksomhedsnavn A/S
Virksomhedsadresse 1
1234 Bynavn
2
Forbrugsperioden fremgår her og er altid bagudfaktureret.
Her er faktura for forbrugsperioden 16.04.2021 til 15.05.2021.

Læs mere om indhold på faktura og betaling på 3.dk/faktura
3
I betalingsboksen fremgår beløb, betalingsmetode samt betalingsdato.

Betaling via Netbank/Selvbetjening:
Betalingsoplysninger til betaling af fakturaen vil fremgå i boksen.

Betaling via Kortbetaling/Betalingsservice:
Beløbet trækkes automatisk på den angivne betalingsdato.

Læs mere om faktura og betalingsmetoder på 3.dk/faktura
BELØB INKL. MOMS
2.229,50 kr.
BETAL SENEST D. 15.06.2021 PÅ EN AF FØLGENDE MÅDER:
• Netbank: +71<000610000000000+82249223<
• Selvbetjening: Betal med betalingskort på 3.dk/business/betal

SAMLET BELØB

4
Under SAMLET BELØB fremgår fakturabeløbet ekskl. moms, momsbeløbet, samt beløbet til betaling.

Bemærk: Indeholder fakturabeløbet mere end én momssats, genereres en momsspecifikation til fakturaen.
I alt ekskl. moms
Moms (se momsspecifikation på næste side)
1.806,20 kr.
423,30 kr.
BELØB INKL. MOMS TIL BETALING
2.229,50 kr.

TILMELD FREMTIDIGE FAKTURAER TIL AUTOMATISK BETALING

5
Her vises muligheder for tilmelding til en automatisk betalingsmetode.

Bemærk: Er I allerede tilmeldt kortbetaling eller Betalingsservice, vil denne boks ikke fremgå på jeres faktura.
AUTOMATISK KORTBETALING: 0,00 KR./MD.
Tilmeld kort på:
Indtast kundenr.:
kortbetaling.3.dk/business
2200000000
BETALINGSSERVICE: 7,40 KR./MD.
PBS-nr.:
Kundenr.:
03632334
2200000000
Deb. gr. nr.:
Kreditornr.:
01000
80165897

FAKTURA

MOMSSPECIFIKATION

1
Her fremgår bl.a. CVR, kunde- og fakturanummer, samt faktura- og betalingsdato.
Side:
CVR:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Betalingsdato:
4/5
12345678
2200000000
18.05.2021
610000000000
15.06.2021
Virksomhedsnavn A/S
Virksomhedsadresse 1
1234 Bynavn
Fakturabeløbet indeholder mere end én momssats. Se forklaring af alle momssatser nedenfor:
• Køb/forbrug inkl. moms: Køb af bus-/togbilletter, app-køb eller konkurrencer.
• 0 % moms: 3Forsikring, rykkergebyr eller kompensationsgebyr.
• 25 % moms: Abonnementer, tilvalg eller forbrug.

MOMSSPECIFIKATION

2
Her specificeres de forskellige momssatser som fakturaen kan indeholde.

Køb/forbrug inkl. moms:
Opkrævning af beløb inkl. moms kan være køb af bus/togbilletter, app-køb, konkurrencer og donationer via sms.

Bemærk: Spørgsmål vedrørende momsbeløbet, aftaleindgåelse, levering eller indholdet af indholdstjenesten, skal rettes til den udbyder, som indholdstjenesten eller varen er købt af.

0% moms:
Opkrævning af beløb med 0% moms kan være køb af forsikring, donationer via opkald, rykkergebyr og kompensationsbeløb.

25% moms:
Opkrævning af beløb med 25% moms kan være opkrævning af abonnementer, tilvalgspakker, køb af ekstra data og forbrug udover abonnementet som fx udlandsforbrug.
Momssats
Beløb ekskl. moms
Resulterende moms
Beløb inkl. moms
Køb/forbrug inkl. moms
24,00 kr.
inkl.
24,00 kr.
0% moms
89,00 kr.
0,00 kr.
89,00 kr.
25% moms
1.693,20 kr.
423,30 kr.
2.116,50 kr.
BELØB
1.806,20 kr.
423,30 kr.
2.229,50 kr.

FAKTURA

ABONNEMENTSOVERSIGT

1
Her fremgår bl.a. CVR, kunde- og fakturanummer, samt faktura- og betalingsdato.
Side:
CVR:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Betalingsdato:
4/5
12345678
2200000000
18.05.2021
610000000000
15.06.2021

ABONNEMENTSOVERSIGT FOR VIRKSOMHEDSNAVN A/S

2
Alle mobilabonnementer fremgår i denne kategori.

MOBILABONNEMENTER

Nummer
Navn
Moms
Beløb ekskl. moms
70313000
Virksomhedsnavn A/S
54,75 kr.
332,00 kr.
70313000
Virksomhedsnavn A/S
89,75 kr.
359,00 kr.
70313000
Virksomhedsnavn A/S
89,75 kr.
359,00 kr.
70313000
Virksomhedsnavn A/S
89,75 kr.
359,00 kr.
3
Alle data- og bredbåndsabonnementer fremgår i denne kategori.

BREDBÅNDSABONNEMENTER

Nummer
Navn
Moms
Beløb ekskl. moms
70313000
Virksomhedsnavn A/S
44,75 kr.
179,00 kr.
70313000
Virksomhedsnavn A/S
44,75 kr.
179,00 kr.
4
Denne sektion indeholder eventuelle gebyrer - herunder fakturagebyr samt rykkergebyr.

DIVERSE

Dato
Beskrivelse
Moms
Beløb ekskl. moms
15.05.2021
Fakturagebyr
9,80 kr.
39,20 kr.

BELØB EKSKL. MOMS

1.806,20 kr.

FAKTURA

ABONNEMENTSDETALJER

1
Her fremgår bl.a. CVR, kunde- og fakturanummer, samt faktura- og betalingsdato.
Side:
CVR:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Betalingsdato:
4/5
12345678
2200000000
18.05.2021
610000000000
15.06.2021

70313000 • VIRKSOMHEDSNAVN A/S

2
Denne sektion indeholder al relevant information inklusiv opkrævning af abonnement og tilvalg for den enkelte bruger. Abonnementsperioden opkræves altid forud.

ABONNEMENT

Beskrivelse
Periode
Beløb ekskl. moms
3Pro 30 GB
16.05.2021 - 15.06.2021
219,00 kr.
3Forsikring - Business
16.05.2021 - 15.06.2021
(0% moms)
89,00 kr.
I ALT - ABONNEMENT
308,00 kr.
3
I denne sektion fremgår alt forbrug for det enkelte abonnement i den seneste forbrugsperiode.
Forbruget er inddelt i forskellige forbrugskategorier, herunder tale, meddelelser, data og øvrigt forbrug. Forbrugsperioden er altid bagudfaktureret.

FORBRUG

16.04.2021 - 15.05.2021
Tale
Antal
Forbrug
Beløb ekskl. moms
Opkald i Danmark
1 stk.
00:02:29
0,00 kr.
Opkald til telefonsvarer
12 stk.
00:41:56
0,00 kr.
Opkald til special- og servicenumre 1
1 stk.
00:01:33
0,00 kr.
Opkald til udenlandske numre
1 stk.
00:18:12
0,00 kr.
Opkald foretaget fra udlandet
12 stk.
00:41:56
0,00 kr.
Opkald modtaget i udlandet
19 stk.
00:30:00
0,00 kr.
Opkaldsafgift 9 stk.
 
 
0,00 kr.
I alt - Tale
46 stk.
02:16:06
0,00 kr.
Meddelelser
Antal
 
Beløb ekskl. moms
Sms i Danmark
1 stk.
 
0,00 kr.
Sms sendt fra udlandet
1 stk.
 
0,00 kr.
Mms i Danmark
1 stk.
 
0,00 kr.
Mms i udlandet
1 stk.
 
0,00 kr.
I alt - Meddelelser
4 stk.
 
0,00 kr.
Data
 
Forbrug
Beløb ekskl. moms
Dataforbrug i Danmark
 
202 MB 621 KB
0,00 kr.
Dataforbrug i udlandet
 
512 MB 481 KB
0,00 kr.
I alt - Data
 
 
0,00 kr.
Øvrigt forbrug 2
Antal
 
Beløb ekskl. moms
Køb via mobil
1 stk.
 
(inkl. moms)
24,00 kr.
I alt - Øvrigt forbrug
1 stk.
 
24,00 kr.
I ALT - FORBRUG
24,00 kr.

BELØB EKSKL. MOMS

332,00 kr.
1) Se mere information om servicenumre på 3.dk/servicenumre.
2) Øvrigt forbrug omfatter bl.a. køb af bus-/togbilletter, app-køb, konkurrencer og donationer.

FAKTURA

ABONNEMENTSSPECIFIKATION

1
Her fremgår bl.a. CVR, kunde- og fakturanummer, samt faktura- og betalingsdato.
Side:
CVR:
Kundenummer:
Fakturadato:
Fakturanummer:
Betalingsdato:
4/5
12345678
2200000000
18.05.2021
610000000000
15.06.2021

70313000 • VIRKSOMHEDSNAVN A/S

2
TALE
I denne sektion fremgår specifikationen af taleforbrug foretaget af den enkelte bruger. I kan opleve flere eller færre forbrugskategorier på jeres specifikation. Forbruget opkræves bagud

TALE

Dato/tidspunkt
Nummer
Forbrug
Land
Beløb ekskl. moms
Opkald i Danmark
27.04.2021 - 14:35:59
333301**
00:02:29
 
0,00 kr.
 
I alt
 
00:02:29
 
0,00 kr.
 
Dato/tidspunkt
Nummer
Forbrug
Land
Beløb ekskl. moms
Opkald til udenlandske numre
13.05.2021 - 11:12:39
00467353004**
00:18:12
Sverige
0,00 kr.
 
I alt
 
00:18:12
 
0,00 kr.
 
I ALT - TALE
00:20:41
0,00 kr.
3
MEDDELELSER
I denne sektion fremgår specifikationen SMS'er og MMS'erforetaget af den enkelte bruger. I kan opleve flere eller færre forbrugskategorier på jeres specifikation. Forbruget opkræves bagud.

MEDDELELSER

Dato/tidspunkt
Nummer
Antal
Land
Beløb ekskl. moms
Sms i Danmark
03.05.2021 - 19:23:59
333301**
1 stk.
 
0,00 kr.
 
I alt
 
1 stk.
 
0,00 kr.
 
Dato/tidspunkt
Nummer
Antal
Land
Beløb ekskl. moms
Sms sendt fra udlandet
14.05.2021 - 16:25:19
333301**
1 stk.
Tyskland
0,00 kr.
 
I alt
 
1 stk.
 
0,00 kr.
 
I ALT - MEDDELELSER
2 stk.
0,00 kr.
4
DATA
I denne sektion fremgår specifikation af dataforbrug foretaget af den enkelte bruger. I kan opleve flere eller færre forbrugskategorier på jeres specifikation. Forbruget opkræves bagud.

DATA

Dato/tidspunkt
 
Forbrug
Land
Beløb ekskl. moms
Dataforbrug i Danmark
16.04.2021
 
191 MB 609 KB
 
0,00 kr.
 
27.04.2021
 
11 MB 12 KB
 
0,00 kr.
 
I alt
 
202 MB 621 KB
 
0,00 kr.
 
Dato/tidspunkt
 
Forbrug
Land
Beløb ekskl. moms
Dataforbrug i udlandet
21.04.2021
 
501 MB 69 KB
Sverige
0,00 kr.
 
02.05.2021
 
11 MB 412 KB
Sverige
0,00 kr.
 
I alt
 
512 MB 481 KB
 
0,00 kr.
 
I ALT - DATA
 
0,00 kr.
5
ØVRIGT FORBRUG
I denne sektion fremgår øvrigt forbrug foretaget af den enkelte bruger. I kan opleve flere eller færre forbrugskategorier på jeres specifikation. Forbruget opkræves bagud.

ØVRIGT FORBRUG

Dato/tidspunkt
 
Antal
Beskrivelse
Beløb ekskl. moms
Køb via mobil
18.04.2021 09:01:56
 
1 stk.
1415/DSB-Movia-Metro-SMS-billet/70 10 14 15/
24,00 kr.
 
I alt
 
1 stk.
 
24,00 kr.
 
I ALT - ØVRIGT FORBRUG
 
24,00 kr.

FORBRUG EKSKL. MOMS

24,00 kr.

Stadig brug for hjælp?
Så er du velkommen til at ringe eller skrive til os - så sørger vi hurtigt at give dig svar på dine spørgsmål

Skriv til kundeservice

Se andre kontaktmuligheder

Din version af Internet Explorer er forældet

Vi anbefaler du opdaterer til nyeste version
eller benytter en anden browser

Microsoft har lukket for support af den version af Internet Explorer du benytter. Det betyder, at du ikke længere får sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser, og du skal derfor opdatere til nyeste version.

Du kan også vælge at benytte en anden browser i stedet for Internet Explorer, fx. Chrome eller Firefox.

Det betyder også, at du på 3.dk ikke længere vil få den rigtige oplevelse af vores indhold. Siden kan se mærkelig ud og i værste tilfælde kan dele ikke virke for dig - fx. gennemføre køb.

Opdater Internet Explorer

Ok, jeg forstår. Besøg 3.dk alligevel

Dogg