Teleselskabet 3:
Tilfredsstillende resultat i 2015

31. maj 2016 

Teleselskabet 3 præsterede igen i 2015 at skabe vækst i kundebasen på trods af et generelt presset mobilmarked. Kundebasen steg med 6%, hvilket betyder, at 3 gik ud af 2015 med godt 1,15 mio. kunder. Det viser 3’s årsregnskab for 2015.

2015 var i særdeleshed præget af hård konkurrence og priskrig på mobilmarkedet. Til trods for dette formåede 3 at fortsætte væksten i kundebasen med godt 64.000 nye kunder i 2015. Situationen på markedet i 2015 har betydet, at 3 på trods af pæn fremgang i kundebasen har oplevet et fald i omsætning og bruttofortjeneste.

Årets resultat før skat på DKK 346 mio. blev DKK 12 mio. lavere end i 2014, primært som følge af dels omkostninger forbundet med indsigelsesprocessen vedrørende den annoncerede fusion mellem Telia og Telenor i Danmark og dels en negativ påvirkning fra 3’s daværende shop-in-shop aftale med Fona, idet Fona gennem 2015 oplevede nedgang i kundetrafikken i butikkerne. Som forventet og annonceret, har 3 i 2015 en skatteomkostning, som beløber sig til DKK 76 mio.

Nøgletal fra årsregnskabet 2015:

  • 1.154.432 kunder (en stigning på 6% i forhold til 1.090.088 kunder i 2014)
  • Investeringer i netværket på DKK 146 mio.
  • Nettoresultat på DKK 346 mio. før skat (3,3% lavere end DKK 358 mio. før skat i 2014)
  • Skatteomkostning på DKK 76 mio.
     

”Resultatet for 2015 viser med al tydelighed, at det var et barsk år på mobilmarkedet, der var præget af hård konkurrence, priskrig og en varslet fusion. Når vi på trods af dette formår at fortsætte en positiv udvikling, skyldes det i høj grad fokus på en effektiv drift og en insisteren på at forbedre kundeoplevelsen - bl.a. med en række udvidelser af konceptet 3LikeHome. Dette var med til at sikre os den fornødne vækst i kundebasen og dermed også et tilfredsstillende resultat på bundlinjen set i forhold til årets gang,” siger CEO Morten Christiansen fra 3.

I løbet af 2015 udvidede 3 det populære koncept 3LikeHome med 13 nye lande – herunder bl.a. USA. 3 fortsatte desuden et højt investeringsniveau i 2015 til den fortsatte opgradering af selskabets netværk - især 4G, som ved årets udgang var øget til at dække 90% af den danske befolkning. 34% af al datatrafik i Danmark gik i første halvdel af 2015 gennem 3’s netværk, hvilket skal ses i forhold til selskabets markedsandel på 13% jf. Energistyrelsens seneste telestatistik.

”Det er herligt at kunne konstatere, at 3’s kunder i 2015 belønnede kombinationen af et godt netværk og muligheden for at benytte mobilen hjemme såvel som på en række rejsedestinationer til samme pris. Dette er en væsentlig faktor for 3’s succes, og i 2016 fortsætter vi i samme spor og har bl.a. udvidet 3LikeHome til at dække hele EU samt introduceret wi-fi opkald som de første i Danmark,” siger Morten Christiansen fra 3.

 

Fotos til fri afbenyttelse

 

For yderligere information til medierne:
Kontakt Rikke Juul Hansen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: rikke.juul@3.dk, mobil: 31200400

Du kan altid kontakte den vagthavende kommunikationskonsulent i 3’s kommunikationsafdeling på mobil 31 200 202.

Om 3:
3 tilbyder mobiltelefoni og dataforbindelser via 3G, 4G og 4G+ mobilnetværk. 3’s kunder er flittige brugere af data på mobilen og har i en årrække haft det største dataforbrug i Danmark. Med et tilbud om fri roaming i 40 lande via konceptet 3LikeHome ønsker 3 at være det foretrukne teleselskab for rejselystne danskere. 3 i Danmark er en del af 3 Group, som er repræsenteret i Italien, Østrig, England, Irland, HongKong, Indonesien og Sverige. 3 ejes af kinesiske CK-Hutchison (60%) og svenske Investor (40%). Læs mere om 3 Group på www.three.com og om 3 på www.3.dk.