Om 3 og klimaet

Klimabevidsthed hos 3

Hos 3 ønsker vi at drive vores forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde. Vi er opmærksomme på de udfordringer, som er forbundet med klimaforandringer, og vi arbejder derfor aktivt på at spare på ressourcerne og blive mere energieffektive.

Mål for klimaneutralitet

Via vores ejere støtter vi op om vores globale brancheorganisation, GSMA’s, arbejde med at udvikle en køreplan for at gøre teleindustrien klimaneutral i 2050. Denne ambition stemmer overens med Europa-Parlamentets klimamål, der blev vedtaget i Paris i november 2019, hvormed målet er at forsøge at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C for at undgå klimaforandringernes konsekvenser.

Små og store skridt på vejen

Hos 3 er vi opmærksomme på, at vores primære klimapåvirkning foregår via elforbruget i vores netværk. Derfor udskifter vi løbende vores netværksudstyr til mere energieffektive modeller, ligesom vi på tidspunkter med mindre trafik i vores netværk nedjusterer kapaciteten eller slukker de pågældende master.

Vi har i 2019 sendt en code of conduct til alle leverandører, som bl.a. formidler vores forventning til, at leverandøren skal overholde lokal miljølovgivning samt arbejde aktivt for at minimere virksomhedens miljøpåvirkning og CO2-aftryk.

I 3Butikkerne tager vi imod gamle telefoner og sender dem til elektronikskrot, og på hovedkontoret har vi en aktiv indsats imod madspild i kantinen og stiller elbiler og elcykler til rådighed til medarbejdere, der skal til møder. Vi bruger bæredygtige kuverter samt brev- og printerpapir, og vi har fået opsat LED-spots i alle butikker og på vores kontorer, som slukker automatisk via timer eller sensor.

I slutningen af 2019 påbegyndte vi arbejdet med at kortlægge vores klimapåvirkning i nøjere detaljer for på den baggrund at kunne definere de næste relevante skridt i indsatsen i løbet af 2020.

Læs mere om vores samfundsansvar i vores CSR rapport her.