3Kontakt 
Kalenderintegration

 

3Kontakt
kalenderintegration

 

PROCEDURE

Følg vejledningen og udfyld formularen nedenst på siden.
Vi påbegynder opsætningen indenfor 5 arbejdsdage. I vil blive kontaktet, hvis der opstår spørgsmål undervejs i opsætningen opsætningen.

Gå til: Produktbeskrivelse / Minimumskrav / Konfiguration / Indstillinger i 3Kontakt / Indtast kontaktinformation

PRODUKTBESKRIVELSE

Kalenderintegration er et tillægsprodukt til 3Kontakt, som gør det muligt, at synkronisere brugernes kalender til 3Kontakt. Hvis en bruger med kalenderintegration har et møde i kalenderen, vil deres tilgængelighed i 3Kontakt automatisk blive opdateret.

3Kontakt kalenderintegration er bygget op omkring Microsoft Web Services (EWS) og 3Kontakt etablerer en HTTPS forbindelse til Exchange gennem en brugerkonto, som virksomheden opretter med læserettigheder til de relevante 3Kontakt brugere. Som udgangspunkt understøtter 3 kun Exchange Online, men forhør dig hos 3 om muligheden for at opsætte en integration til on premise eller hosted Exchange.

Mailkontoen som 3Kontakt bruger til at monitorere brugernes kalendere med, skal autoriseres til at have læseadgang til:

  • Emnefelt
  • Privat/offentlig
  • Lokation
  • Tilgængelighed (Free, tentative, Busy, Out of Office)

IT-stack

Tjenesten kan aktiveres for den enkelte bruger i administrator webklienten, og status i 3Kontakt opdateres automatisk hver gang brugeren har en kalenderaftale, hvor vedkommende er ’Optaget’.

’Fri’, ’Ikke på kontoret’ og andre typer aftaler påvirker som standard ikke tilgængeligheden, og kan ikke ses af receptionisten.

MINIMUMSKRAV

  • Exchange Online (via Exchange Web Service)

Det er desuden en forudsætning, at virksomheden abonnerer på 3Kontakt kalenderintegration, og har et passende antal licenser.

MICROSOFT OFFICE 365 – KONFIGURATION

Vær opmærksom på, at du skal have administrator rettigheder til Exchange Online, før du kan konfigurere nedenstående. For at konfigurere kalendersynkronisering på en Microsoft Exchange Server i Office 365, skal du benytte Windows Powershell på en lokal computer, hvor du opretter en fjernsession:

1. Start med at oprette en ny konto i Office 365 og navgiv den ’Monitor’ (Monitor@domæne.dk)

2. Åbn PowerShell via Start / Alle Programmer/ Tilbehør / Windows PowerShell

3. Programmet skal startes som administrator. Dvs. Højreklik på programmet og vælg ’Kør som Administrator’

4. Sæt password never expires

5. Set-MsolUser -UserPrincipalName monitor@<domæne> -PasswordNeverExpires $true

Kontroller at ’Execution policy’ er konfigureret:

Get-ExecutionPolicy
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

6. Opret et ‘Credential object” med administrator rettigheder til Office 365. Brug følgende:
$UserCredential = Get-Credential

Indtast brugernavn for en Office 365 administrator samt password

 

7. Opret en session til Office 365 ved at forbinde til https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ med de førnævnte ’Credentials’. Benyt følgende:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange

-ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential
-Authentication Basic -AllowRedirection

8. Importer sessionen ind I din Windows PowerShell-session ved at benytte følgende kommando:

Import-PSSession $Session

9. Indlæs Monitor mailbox

$User = Get-Mailbox Monitor

10. Opret en variabel/array på de konti som skal administreres:

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.displayname -notlike ’Discovery*’ }

11. Definer rettigheder for all brugere i variablen ved at gøre nedenstående. Husk at kalender-mappen kan være navngivet forskelligt i forskellige oversættelser af Microsoft Exchange Server.

$Mailboxes | ForEach-Object { $path = $_.alias + ":\Kalender"; Add-EXOMailboxFolderPermission $path -User $User.identity -AccessRights Reviewer }

Ovenståendende kommando går ud fra, at alle kalendere har navnet ”Kalender”. Men normalt er der altid nogen, der har englesk eller andet sprog, sat op I deres Office 365. Her kan nedenstående kommando bruges i stedet.

$Mailboxes | foreach { $path =  $_.alias + ":\" + (Get-MailboxFolderStatistics $_.alias | Where-Object { $_.Foldertype -eq "Calendar" } | Select-Object -First 1).Name ; Add-MailboxFolderPermission -Identity $path -User $User.alias -AccessRights Reviewer }

OBS: Vær venligst opmærksom på, at du kun kan sætte rettigheder for brugere i Office 365, som har en licens (mindst Exchange Online, da der kræves en postkasse)

 

MICROSOFT OFFICE 365 - OAUTH 2 AUTENTIFICERING

Kræver admin adgang og admin rettigheder til Azure Active Directory admin center.

 

1. Start med at oprette en Monitor-bruger som beskrevet i forrige afsnit.

2. Log herefter ind i: https://aad.portal.azure.com/

3. Gå til: Azure Active Directory.

4. Herefter App registrations.

5. Vælg New registration og giv applikationen et navn, f.eks. 3Kontakt kalender synkronisering. Vælg herefter Register.

6. Skriv Application (client) ID og Directory (tenant) ID ind I dette ark.

7. Naviger til Certificates & Secrets.

8. Vælg New client secret og navngiv den f.eks. 3Kontakt kalender synkroniseringsnøgle og vælg at den aldrig skal udløbe (Never).

9. Kopier nøglen ind I dette ark. 3 skal bruge nøglen sammen med Application (client) ID og Directory (tenant) ID, når 3Kontakt skal konfigureres til kalenderintegration.

10. Naviger til API permissions.

11. Vælg Add a permission og vælg så Microsoft Graph.

12. Vælg Application permissions og Calendars.Read.

13. Vælg Grant admin consent for {dit firma}.

14. Følg instruktionerne i næste vindue.

15. Vent på at Status i Configured Permissions vinduet bliver grønt.

INDSTILLINGER I 3KONTAKT

Når abonnementet er oprettet og integrationen er færdig, er det vigtigt at virksomhedens Administrator indtaster e-mail adresse for hver bruger under ’Brugeradministration’/’Adressekartotekoplysninger’. Denne mailadresse forbinder kalenderdata med brugeren i 3Kontakt, og hvis e-mailadressen er forkert, vil kalenderen ikke blive opdateret. Afkryds også feltet ’Aktiver synkronisering af Exchange-kalender’

1. Indtast emailadresse på brugeren:

2. Aktiver synkronisering på brugeren:

KONTAKTINFORMATION

 

 

Vi benytter TLS 1.2 som er defacto standard inden for transport af email

Din version af Internet Explorer er forældet

Vi anbefaler du opdaterer til nyeste version
eller benytter en anden browser

Microsoft har lukket for support af den version af Internet Explorer du benytter. Det betyder, at du ikke længere får sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser, og du skal derfor opdatere til nyeste version.

Du kan også vælge at benytte en anden browser i stedet for Internet Explorer, fx. Chrome eller Firefox.

Det betyder også, at du på 3.dk ikke længere vil få den rigtige oplevelse af vores indhold. Siden kan se mærkelig ud og i værste tilfælde kan dele ikke virke for dig - fx. gennemføre køb.

Opdater Internet Explorer

Ok, jeg forstår. Besøg 3.dk alligevel

Dogg