Hvis du ønsker at overdrage dit nummer til en erhvervskunde, skal du gøre følgende:

1) Udfyld overdragelsesfuldmagten

2) Send den underskrevne overdragelsesformular til: overdragelse@3.dk.

Du kan også sende den med post til:

3 (Hi3G Denmark ApS)
Scandiagade 8
2450 København SV
Att.: Delivery

Bemærk: Ved overdragelse til en forening, skal du også fremsende kopi af foreningens vedtægter og referat af seneste generalforsamling.

Når vi har modtaget dokumenterne, vil vi sørge for at overflytte dit abonnement og mobilnummer inden for fem arbejdsdage. Både du og erhvervsvirksomheden, du overdrager nummeret til, vil modtage besked om, hvornår overdragelsen bliver gennemført. Bemærk at det er dit ansvar at aflevere dit eksisterende SIM-kort til den erhvervsvirksomhed, der skal have overdraget dit abonnement/mobilnummer.

Sådan faktureres en overdragelse
Når du har overdraget dit abonnement og mobilnummer til en erhvervsvirksomhed, vil du modtage en slutfaktura, som dækker forbrug til og med den dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Erhvervsvirksomheden, der overtager dit abonnement og mobilnummer, vil samtidig overtage de økonomiske forpligtelser gældende fra den efterfølgende dag, hvor overdragelsen er gennemført.

Det skal du være opmærksom på
Du kan overdrage ethvert abonnement og mobilnummer, hvis du ikke har et udstående til 3. Såfremt det ønskede nummer for overflytning stadig er indenfor bindingsperiode, vil denne automatisk blive overført til den erhvervsvirksomhed, du overdrager nummeret til. Bemærk, at det ikke er muligt at overdrage en 3Afbetaling (afdragsordning på mobil/tablet), så 3Afbetalingen vil forblive hos dig, selvom du vælger at overdrage et abonnement og mobilnummer, som du har oprettet samtidigt med 3Afbetalingen.

Såfremt du ønsker at overdrage abonnement og mobilnummer til en enkeltmandsejet virksomhed, kræver det, at ejeren af erhvervsvirksomhed, du ønsker at overdrage til:

  • Er fyldt 18 år
  • Kan opfylde 3’s kreditpolitik og ikke er registreret i RKI
  • Har fast adresse i Danmark i henhold til det danske CPR-register eller er dansk statsborger med fast adresse i Sverige. Bopæls adresse i Sverige kræver dog tilmelding til Betalingsservice
  • Ikke har ubetalte regninger fra 3

Tilvalg som ikke kan overdrages
Du skal være opmærksom på, at der er enkelte tilvalg, der ikke vil kunne overdrages sammen med nummeret.

Følgende tilvalg kan ikke overdrages, men kan tilføjes igen, når overdragelsen er gennemført:
- Deezer (bemærk at du vil få en ny adgangskode)
- Statisk IP-adresse (bemærk at du vil få en ny IP-adresse)

Hvis du ønsker at overføre ovenstående, skal du kontakte 3Kundeservice her.

Følgende tilvalg kan ikke overdrages eller tilføjes igen efter overdragelse af nummer:
- 3Forsikring
- 3Omstilling
- 3Kontakt

Såfremt du har tilvalget 3Hjemmenummer (fastnetnummer), vil det automatisk blive overdraget sammen med nummeret, men bliver deaktiveret i en periode på 24 timer efter, at overdragelsen er sket.