Contact us
 

Dækning

Dækning og hastighed på din mobil

Dækningen har stor betydning for, hvad du kan på din mobil.

Mere end 85 % af befolkningen havde i december 2014 adgang til de høje 4G-hastigheder, og vi udbygger løbende vores netværk.

Dækningskortet bliver løbende opdateret, så du kan se, hvor der er 4G-dækning.
Læs mere om 4G >

Brug din mobil i Sverige

Brug 3's net, når du bruger mobilen - så koster det ikke ekstra, når du er i Sverige. Dette gælder også når du benytter 3´s 4G/LTE-netværk.  
Se dækningskort for 3's net i Sverige >  

4G og din mobil

Mange af vores nyere abonnementer giver adgang til 4G/LTE. Men for at opnå de høje 4G-hastigheder, skal din mobil understøtte 4G/LTE. 

Oplevet hastighed

Den oplevede hastighed vil altid variere, og det er derfor er ikke muligt at angive den nøjagtige hastighed i det område, du befinder dig i. 

Følgende faktorer har betydning for din hastighed

  • Den hardware, du anvender
  • Antallet af brugere, der er online via samme antenneposition
  • Afstanden til sendemasten
  • Terræn: Skove og bakker kan dæmpe signalet
  • Bygninger: Især beton og metal har en dæmpende effekt på signalet
  • Hastighed vil typisk være lavere ved indendørs brug 

 

Er du i nærheden af Danmarks grænser?

Hvis du befinder dig i nærheden af Danmarks grænser, anbefaler vi, at du tjekker, om du er koblet på 3’s net. Hvis du er koblet op på et udenlandsk net betales udlandspris. Det gælder dog ikke for Sverige, hvor du betaler samme pris som i Danmark. Hvis du vil undgå at betale udlandspris, kan du vælge net manuelt i din telefon. Se i telefonens manual hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Hjælp os med at forbedre 3.dk ved at uddybe dit svar.

Vi har ikke mulighed for at svare på dine kommentarer.

http://www.3.dk/Privat/Mobil/Daekning/
https-warmup