http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hjaelp_til_mobilen/Mobiltelefoner/Apple/
https-warmup