Huawei B970

Installation

Introduktion
Denne vejledning forklarer om opsætning af din router, med mulighed for at dele internetforbindelsen mellem flere computere. Når du har gennemgået vejledningen, kan routeren logge på internettet og du vil være i stand til at koble dine computere trådløst på routeren.


Log ind på routerens kontrolpanel. Åbn en internet-browser og åbn følgende adresse: http://192.168.1.1



Vælg følgende: User Type: Admin Password: admin Klik på “Login”. Indtast PIN-koden Klik på ”Connection” i kontrolpanelets venstre side.


Indtast den PIN-kode, der er trykt på det plastikkort, hvor SIM-kortet sad. Muligheden ”Save PIN Code” kan med fordel vælges, da du ellers skal logge ind på routerens kontrolpanel og indtaste PIN-koden, hver gang strømmen til routeren har været afbrudt.

Ikke alle modeller understøtter denne funktion. I det tilfælde kan du deaktivere PIN-koden på SIM-kortet - se beskrivelse længere henne i vejledningen.

Klik på ”Apply”.

Opsæt internet-forbindelsen og det interne trådløse netværk


Klik på ”Quick setup” i kontrolpanelets venstre side.

Klik på ”Next” knappen for at starte opsætnings-guiden.



Bekræft følgende:
Profile Name: 3Denmark
Dial-up Number: *99#
PPP User Name:<efterlades blank>
PPP Password:<efterlades blank>
APN: bredband.tre.dk (1)
IP Address:<Dynamic>

Klik på ”Next”.

(1) APN = Access Point Name Afhængig af hvilken APN du vælger, har du forskellig synlighed (IP-adresse og tilgængelige porte) i forhold til resten af internettet. Læs mere på 3.dk/apn-guide



Vælg følgende:

PPP Connection: Auto
PPP Authentication: CHAP+PAP

Under PPP Connection kan vælges “Manual”. Med denne indstilling skal du logge ind på routerens kontrolpanel og tilslutte forbindelsen, hver gang strømmen til routeren har været afbrudt.

Klik på ”Next”.


Vælg følgende:

Name (SSID): Navn på routerens trådløse lokale netværk (2)
SSID Broadcast: Enabled (3)

Klik på ”Next”.

(2) Skal vælges på alle de computere, der skal tilkobles routeren trådløst.
(3) Routeren er synlig i en radius op til 100 m. Indstillingen kan ændres til ”Disabled” for øget sikkerhed.




Vælg følgende:

Encryption Mode: WPA-PSK/WPA2-PSK
WPA Encryption: TKIP+AES
WPA Pre-Shared Key: Kode efter eget valg (4)
Network Key Rotation Interval: 0

Klik på ”Next”.



Gennemse dine valg og afslut guiden ved at klikke på ”Finish”.

Routeren forbinder nu til internettet og du kan fortsætte installationen på dine computere med kabel (LAN) eller trådløst (WLAN).

(4) Skal indtastes på alle de computere, der skal tilkobles routeren trådløst.

Åbning af porte

Denne guide bruger du, hvis du har statisk IP og har brug for at åbne for IP-trafik på bestemte porte til din router udefra.

BEMÆRK: Denne guide virker kun for brugere der har en statisk IP-adresse tilknyttet abonnementet.

1. Gå ind på din routers opsætningsside, http://192.168.1.1



2. Indtast passwordet: admin og tryk på Login

3. Tryk på Security og vælg Firewall Switch

 

4. Fjern fluebenet i ”Enable the Firewall” og tryk på Apply

 

5. Protokol: Vælg hvilken slags trafik du vil filtrere i Protokol.
Name: Skriv navnet på den service du vil åbne trafik for.
IP Address: Skriv LAN-ipadressen på den computer hvor servicen kører.
Common Port: Er det en ofte brugt service, fx ftp, eller http, vil det kunne vælges på denne liste. Efterlade den tom hvis du ønsker en brugerdefineret portåbning.
Status: Vælg On for at aktivere reglen du er ved at oprette.
WAN Port: Indtast den port du vil åbne på Internet-siden af routeren
LAN Port: Indtast den port som trafikken skal pege mod, på LAN-ipadressen hvor servicen kører.

 

 

6. Tryk på OK og tryk på Apply, for at gemme NAT-tabellen. BEMÆRK: Oprettes mange regler, vil routeren løbe tør for hukommelse og Virtual Server-versionen vil ikke virke efter hensigten.

DMZ Settings
Man vil i sjældne tilfælde have brug for at åbne alle 65535 porte for trafik på LAN-siden. Denne løsning vil typisk udgøre en stor sikkerhedsrisiko, og vi anbefaler kun at funktionen benyttes kort varigt i forbindelse med fejlsøgning, eller hvor en anden computer eller router er sat op som firewall som næste led, før LAN-netværket.

Sådan slår du DMZ fra:

1. Tryk på Security og DMZ settings

 
2. Sæt en prik i Enable, indtast IP-adressen som al trafikken skal pege imod, og tryk på Apply.

Nulstilling af Huawei routere

B970 kan nulstilles ved at holde reset-knappen på bagsiden af routeren inde indtil lamperne på forsiden slukker.

I visse tilfælde, kan det være nødvendigt at nulstille din huawei-router til fabriksindstillingerne.
Sådan gør du:
1. Højreklik på ”Huawei Router Reset” og vælg Gem som..
2. Tryk på Gem
 

3. Tilslut routeren til din computer, med det medfølgende netværkskabel, og sæt strøm på routeren.
4. Åbn filen ”Huawei Router Reset” på Skrivebordet, som du har hentet, og vælg ”Kør”

 
 

5. Tryk på ”Restore Defaults” og luk vinduet.


 

Din Huawei-router er nu nulstillet til fabriksindstillingerne, og kan sættes op forfra med den medfølgende opsætnings-guide.

2G/Edge Roaming

I områder hvor vi ikke dækker, vil det være muligt at ’roame’ på TDCs mobile 2G/edge-netværk.

Sådan gør du:

1. Gå til Advanced Settings

 
2. Gå til Mobile Network Settings og vælg Network Settings


 
3. Vælg 3G Prefered og tryk på Apply.


Firmware & Opdateringer

I visse tilfælde, har vi været nødt til at udgive softwareopdateringer til vores hardware. På routere og modemmer er den tekniske betegnelse for programmet der styre routeren en ’firmware’.

Firmwaren downloader du her >

Gem filen et sted hvor du kan finde den igen, fx på "Skrivebord" eller i "Dokumenter" :

1. Gå til Advanced Settings og System


2. Vælg Upgrade Firmware

 

3. Tryk på vælg fil og find filen med firmwaren, som du downloadede før punkt 1. Tryk herefter på Upgrade og vent i 3 minutter

 

Når firmwaren er korrekt installeret, vil routeren slukke og tænde igen, og bede dig om at logge ind igen på http://192.168.1.1

BEMÆRK: Vi anbefaler at man KUN indlæser den firmware der passer til den aktuelle model af routeren, da routeren ellers kan blive defekt!

 



Deaktiver PIN-kode

Hvis du ønsker at deaktivere SIM-kortets PIN-kode, skal du logge ind på routerens kontrolpanel. Vælg derefter punkterne:

Advanved Settings > SIM Settings > PIN Code Management

 

Vælg følgende:

PIN Code Operation: Disable
PIN Code: <indtast PIN-kode> 

Klik på “Apply”

Hvis du vælger muligheden ”Modify”, under ”PIN Code Operation”, har du i stedet mulighed for at ændre den predefinerede PIN-kode.

Fejlsøgning - Trådløs Printer virker ikke

På Huawei-routere, er det som standard ikke muligt for 2 wifi-tilsluttede enheder at kommunikerer med hinanden over LAN-netværket.

Typisk går det ud over fx. trådløse printere som ikke kan tilsluttes.

Denne funktion kan naturligvis slås fra. Det gør du ved at følge denne guide:

1. Log ind på din router på http://192.168.1.1 og indtast admin i password-feltet og gå til
Advanced Settings.

2. Vælg WLAN

3. Vælg WLAN Basic Settings



4. Sæt AP-isolation til Off og tryk på Apply.




Når AP-isolation er slået fra, vil de 2 enheder kunne kommunikerer med hinanden via
trådløst netværk.

Har denne side den information, du søger?
Ville du ringe til 3, hvis du ikke fandt dit svar på hjemmesiden?

Evt. kommentarer til, hvad du ikke kunne finde?

Tak for hjælpen.

Vær opmærksom på at du ikke kan opsige dit abonnement via denne funktion.

http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hjaelp-til-mobilt-bredbaand/Routere/Huawei-B970/
https-warmup