Spørgsmål til regning

Hvor kan jeg se mit forbrug?

Du kan løbende holde øje med dit forbrug på Mit3.
Du skal være opmærksom på, at de sidste 24 timers forbrug ikke er medregnet, ligesom udlandstrafik kan være forsinket i op til 30 dage.
Når du er logget ind på Mit3, skal du blot klikke på "Se forbrug i detaljer", så får du et detaljeret overblik over dit forbrug.

Du kan også gå ind på Planet 3 på din 3Mobil. Under "Mit3" kan du se dit samlede forbrug siden sidste regning. Under "Kvitteringer" kan du se, hvilke tjenester du har downloadet, og hvad det koster.

Hvor finder jeg mine regninger?

Selvbetjening kan du finde dine regninger for de seneste 12 måneder. På Mit 3 app finder du regninger 6 måneder tilbage. 

Din regning bliver desuden sendt til dig på e-mail hver måned, hvis vi har din mailadresse.

Hvor kan jeg se, om jeg har forfaldne regninger?

På Mit 3 under "Mit 3 forbrug" finder du regningsoversigter for de seneste fem regningsperioder. Her får du også et overblik over eventuelle udestående regninger.

Hvad er en fakturaspecifikation?

På din fakturaspecifikation kan du se alle fakturerede opkald, herunder oplysning om dato, klokkeslæt, kaldt nummer, samtalens varighed, pris og dataforbrug.

Du kan også finde din fakturaoversigt på Mit3 under "Mit3 Forbrug". Her klikker du på "Se regning" og går ind under fanebladet "Fakturaoversigt".
Hos 3 vil du som hovedregel modtage din regning én gang om måneden. I få tilfælde kan det dog ske, at du først modtager din regning efter to måneder.

Hvor ofte får jeg min regning?

Hos 3 vil du som hovedregel modtage din regning én gang om måneden. I få tilfælde kan det dog ske, at du først modtager din regning efter to måneder.

Din første regning

Min første regning
På din første regning bliver du opkrævet for dit abonnement og forbrug fra den dag, du blev kunde og frem til,  at regningen er opgjort. Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til to måneder, før du modtager din første regning.

Ser din første regning større ud, end du havde forventet, kan det skyldes, at opkrævningen af dit abonnement på din første regning dækker mere end en måned. Den indeholder et oprettelsesgebyr, og du kan også være opkrævet for din mobil/modem (selve hardwaren).

Mobilkunde: På din første mobilregning opkræver vi dig for abonnement fra den dag, du blev kunde og frem til den sidste dag i måneden.
 
Mobil bredbåndskunde: På din første EazyInternet-regning opkræver vi dig forud. Derfor lyder regningen på abonnement fra den dag, du blev kunde og frem til den sidste dag i måneden plus beløb for den efterfølgende måned. Din første regning dækker altså løbende måned plus den efterfølgende måned.

Mit3
På Mit3 kan du finde dine regningsspecifikationer. Her kan du også få overblik over dit abonnement og dit forbrug. Du kan også betale din regning og tilmelde dig Betalingsservice. Bemærk, at du ved at tilmelde dig Betalingsservice kan spare 35 kr. om måneden i gebyr.

Gå til Mit 3 >

Hvor meget betaler jeg i opkaldsafgift?

Opkaldsafgiften på almindelige kald er på 35 øre inkl. moms. Prisen kan dog variere, hvis du ringer til servicenumre som eksempelvis 118.

Hvis du har købt rabatpakken 0på3 og ringer til andre 3Mobiler, er opkaldsafgiften gratis.

Har du mobilt bredbånd, betaler du ikke opkaldsafgift.

Regning til en anden adresse?

Du kan ikke få tilsendt din regning til en anden adresse end din CPR-registrerede adresse.

Regning efter opsigelse

Når du har opsagt dit abonnement, og dit SIM-kort er lukket ned, vil du modtage en slutregning fra 3. Med slutregningen opkræver vi det forbrug, du har haft siden den sidste regning og frem til opsigelsesdatoen. Har du betalt for meget i abonnement, vil dette også blive opgjort på slutregningen.

Hvordan kan jeg få en fakturaspecifikation?

Du kan også finde din fakturaoversigt på Mit3 under "Mit3 Forbrug". Her klikker du på "Se regning" og går ind under fanebladet "Fakturaoversigt".

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler til tiden?

Hvis det skyldige beløb ikke er os i hænde inden for betalingsfristen, vil du modtage en rykker. En rykker koster 100 kr.
Hvis din betaling efterfølgende stadig udebliver, kan du risikere at blive overdraget til Inkasso, og i sidste ende vil du blive registreret i RKI Kreditinformation A/S.

Mac - Faktura åbner ikke på Mit3 eller 3Admin

Hvis du har udfordringer med at se din regning skal du prøve at gøre følgende:

Safari:
1. Åben Safari, og klik på ”Safari”-menuen oppe i menulinjen. Nu vil en større menu komme frem og, her trykker du på ”Indstillinger".
2. I fanebladet ”Generelt” i Indstillingerne, skal man nederst på siden, sætte et hak i ”Åbn sikre arkiver efter overførsel”.
3. Åben derefter regningen igen, og herefter burde regningen åbne i browservinduet.

Firefox:

Firefox på Mac, kan have lidt problemer med at åbne PDF-filer på Mit3/3Admin.Det vil være lettere at bruge safari, men hvis man ønsker bruge Firefox kan man prøve følgende:

1. Log ind på Mit3/3Admin via www.3.dk/Mit3 og gå ind under ”Faktura”.

2. Når nedenstående billede kommer frem, sæt en prik i ”Gem fil” og tryk på ok.

3. Tryk på Finder i Dock-linjen.

4. I menuen Favoritter her skal du trykke på ”Overførsler”

5. Højreklik på filen med navnet ”invoiceDisplayController.do” og vælg ”Vis info”. Er højreklik deaktiveret på Mac-computeren, kan man holde knappen ”CTRL” inde på sit tastatur og klikke normalt på filen.

6. I feltet ”Navn & Endelse”, skal du omdøbe filen så den hedder .pdf i stedet for .do til sidst. Luk derefter vinduet ned.7. Når du lukker vinduet vil du blive spurgt om du vil ændre endelsen. Tryk på”Brug .pdf”

8. For at åbne din faktura, skal du nu dobbeltklikkke på filen du netop omdøbte - ”invoiceDisplayController.pdf”, og din regning vil herefter åbnes som normalt.

Har denne side den information, du søger?
Ville du ringe til 3, hvis du ikke fandt dit svar på hjemmesiden?

Evt. kommentarer til, hvad du ikke kunne finde?

Tak for hjælpen.

Vær opmærksom på at du ikke kan opsige dit abonnement via denne funktion.

http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hjaelp-til-mobilt-bredbaand/Regning/Sporgsmal-til-regning/
https-warmup