http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hjaelp-til-mobilt-bredbaand/Regning/Regningsforklaring/
https-warmup